Akty prawne

UWAGA! Wraz z podjęciem Uchwały nr 11/VIII/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 roku zmieniono tekst ujednolicony Regulaminu Samorządu Studenckiego UEP w ten sposób, że w § 33 ust 3. błędnie wskazaną datę „1 października” zastępuje się datą „15 lipca”