Czym się zajmujemy?

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (PSUEP), to organ samorządu studenckiego, którego celem jest reprezentowanie interesów ogółu społeczności akademickiej przed Władzami Uczelni.

Naszym głównym zadaniem jest wspieranie inicjatyw studenckich, dbanie o wzrost jakości kształcenia, opiniowanie dokumentów i regulaminów, na podstawie których funkcjonuje Uczelnia.
Zajmujemy miejsce w Radzie Uczelni, Senacie, Komisjach Senackich i innych gremiach uczelnianych.
Współpracujemy także z innymi organizacja studenckimi – współtworzymy Komisje Branżową Forum Uczelni Ekonomicznych (FUE) oraz Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Poznańskich (PSSUP), a nasi parlamentarzyści działają w gronie Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (PSRP).

Zajmujemy się także tworzeniem kultury studenckiej naszej uczelni oraz w Poznaniu poprzez tworzenie licznych wydarzeń kulturalno – rozrywkowych, a także merytorycznych.
Między innymi doceniamy pracowników naukowych i nienaukowych naszej Uczelni, nagradzając wyróżniające się jednostki na organizowanej przez nas Gali Victorie UEP, a także pomagamy innym, organizując zbiórki charytatywne – największą z nich jest nasza zbiórka świąteczna reprezentuj UEP.

Realizację zadań i sprawność działania zapewnia nam nasza sprawdzona struktura organizacyjna, która dzieli naszą organizację na cztery komisje zadaniowe:
Komisje Projektów (KP),
Komisję Współpracy Zewnętrznej (KWZ),
Komisję Informacji i Promocji (KIiP),
Komisję Dydaktyki i Jakości Kształcenia (KDiJK).

W ramach PSUEP funkcjonuje także Rzecznik Praw Studenta. Parlamentarzysta, który służy wiedzą z zakresu przepisów Regulaminu Studiów, a także wsparciem w rozmowach z prowadzącymi.

Możecie nasz znaleźć na wielu platformach – zaobserwujcie nas, aby zawsze być na bieżąco!