PSUEP w innych organizacjach

FORUM UCZELNI EKONOMICZNYCH

Forum Uczelni Ekonomicznych jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni ekonomicznych w Polsce. FUE tworzą: Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Samorząd Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. FUE stanowi komisję branżową Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównymi celami porozumienia są:
– Reprezentowanie interesów studentów Uczelni Ekonomicznych wchodzących w skład FUE
– Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach dotyczących ogółu studentów Uczelni Ekonomicznych
– Współpraca z władzami statutowymi PSRP
– Wspólne działania zmierzające do promocji i rozwoju programów wymiany studenckiej
– Współpraca przy organizacji przedsięwzięć podejmowanych na rzecz studentów Uczelni Ekonomicznych
– Realizacja projektów skierowanych do studentów Uczelni Ekonomicznych, jak np. Mosty Ekonomiczne, Transekonomik
– Wymiana doświadczeń
– Wspieranie przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej
– Organizacja cyklicznych Konferencji Polskich Uczelni Ekonomicznych, umożliwiających realizację powyższych celów

Facebook: www.facebook.com/ForumUczelniEkonomicznych

Instagram: https://www.instagram.com/tylkofue


PARLAMENT STUDENTÓW RP

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest niezależną ogólnopolską organizacją, będącą ustawowym reprezentantem wszystkich studentów w Polsce. Zrzesza samorządy studenckie ze wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych w kraju.

Do zadań PSRP należą:
– reprezentowanie środowiska studenckiego przed organami Państwa Polskiego
– opiniowanie aktów prawnych dotyczących studentów
– inicjowanie projektów i działania na rzecz środowiska studenckiego
– współdecydowanie o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży
– wspieranie działania prostudenckie
– inspirowanie międzynarodowej wymiany studentów oraz aktywne uczestniczenie w międzynarodowym ruchu studenckim

Facebook: www.facebook.com/parlamentstudentowrp

Instagram: https://www.instagram.com/parlament_studentow_rp

Strona internetowa: https://psrp.org.pl/


POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW STUDENCKICH UCZELNI POZNAŃSKICH

Porozumienie Samorządów Studentów Uczelni Poznańskich (PSSUP) jest ciałem opiniodawczym powstałym w celu koordynacji działań środowiska Samorządów Studenckich Uczelni Wyższych Miasta Poznania, a w szczególności formułowaniu opinii w sprawach dotyczących studentów zrzeszonych w PSSUP oraz ich integracji w środowisku akademickim.

Facebook: https://www.facebook.com/PSSUP