Projekty merytoryczno-rozrywkowe

Transekonomik

Projekt Forum Uczelni Ekonomicznych , który wspierają samorządy studenckie miast zrzeszonych w FUE. Uczestnictwo w programie daje możliwość studiowania przez 1 semestr na jednej z Uczelni Partnerskich: w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu lub Krakowie. W ramach Transekonomika na naszą Uczelnie również przyjeżdząją studenci z w/w miast. Pieczę nad poprawnym funkcjonowaniem projektu sprawuje Forum Uczelni Ekonomicznych.


Mosty Ekonomiczne

Mosty Ekonomiczne to projekt Forum Uczelni Ekonomicznych, którego celem jest zachęcenie studentów innych Uczelni Ekonomicznych w Polsce do przyjazdu do Poznania na dłużej w ramach programu Transekonomik oraz integrację studentów. Przez 4 dni uczestnicy z 4 miast partnerskich (Warszawa, Katowice, Wrocław, Kraków) mają okazję poznać odwiedzane miasto, posłuchać merytorycznych wykładów na uczelni goszczącej oraz wspólnie się bawić.


Poznańska Akademia Liderów

Projekt mający na celu wprowadzenie chętnych do działania pierwszorocznych studentów w prostudenckie i prospołeczne działania środowisk akademickich, a także rozwinięcie różnorodnych umiejętności wspomagających pracę projektową. Początkowo projekt skierowany był do świeżo upieczonych maturzystów rozpoczynających studia, od edycji 2019 oferowany jest również działającym już samorządowcom i działaczom. Dzięki temu w wyjeździe uczestniczą dwie grupy wiekowe z poznańskich uczelni.