Rzecznik Praw Studenta

Rzecznik Praw Studenta ma za zadanie dbać o poszanowanie praw studentów a także dopomagać im w codziennych sprawach związanych z strukturą uczelni.

Do obowiązków Rzecznika Praw Studentów należą:

– Bieżąca pomoc studentom w sprawach administracyjnych
– Odpowiadanie na pytania i interwencje w sprawach nagłych
– Przekazywanie informacji, kontakt z władzami uczelni
– Wspomaganie organizacji Komisji Dydaktyki i Jakości Kształcenia

Kontakt z Rzecznikiem Praw Studenta: